Võrtsjärve nädala regatt 2018

Võrtsjärve nädala regatt 2018 kõigile klassidele
Tartu linna MV klassidele M, Treilerjahid, 470

VÕISTLUSTEADE

KORRALDAV KOGU
Tartu Kalevi Jahtklubi

AEG JA KOHT
1. JUULI – 6. JUULI 2018 Võrtsjärvel Rannus, Tamme poldril

REEGLID
Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (PVR 2017 – 2020), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel. Võistlusjuhi otsusega võib Purjetamisjuhistega muuta Võistlusteadet.

Võistlejad on kohustatud osalema nii avamis- kui ka lõputseremoonial.

KLASSID JA VÕISTLUSARVESTUS
Klassidele M, nn treilerjahid, 470 – Tartu linna meistrivõistlused
M-klassis ümberistumissüsteemis; Treilerjahtidele ja 470 purjetamisjuhiste järgi
Klassidele O, ML, L, Finn, Feva, RS tera,purjelaud, Jeanneau Sun jt uued ja vanad klassid – Võrtsjärve regatt (klassisõit)

OSAVÕTUMAKS
Vastavalt Tartu Kalevi Jahtklubi üldkoosoleku otsusele (29.märts 2018)

  • M , Treilerjahid, Jeanneau Sun 20 € (Pensionärist kapteni puhul 5 €)
  • 470 ja 420 15 €
  • Finn ja PL 10 €
  • Lutś ja Laser 10 €
  • Cumulus 10 €
  • Optimist, Feva, RS tera 5 €

AJAKAVA
Pühapäev, 1.juulil 9.00 registreerimine, 10.00 Tondisaare maraton, 17.00 avatseremoonia, millele järgneb roolimeeste koosolek
Esmaspäev, 2.juuli 10.00 hoiatussignaal päeva 1. sõidule
Teisipäev, 3.juuli 10.00 hoiatussignaal päeva 1. sõidule
Kolmapäev, 4.juuli 10.00 hoiatussignaal päeva 1. sõidule
Neljapäev, 5.juuli 10.00 hoiatussignaal päeva 1. sõidule
Reede, 6.juuli 10.00 hoiatussignaal päeva 1. sõidule, kell 16.00 lõputseremoonia

REGISTREERIMINE
Kõik paatkonnad peavad end registreerima võistluste sekretäri juures Rannu paadikuuri ees kirjaliku osavõtuavaldusega, mille allkirjastab paadi omanik või esindaja ja millega võistkond nõustub kinni pidama Purjetamise Võistlusreeglitest ja kõikidest teistest antud võistlusi juhtivatest reeglitest. Iga võistleja annab osavõtuavaldusele oma nime järele allkirja ujumisoskuse kohta.

PURJETAMISJUHISED
Purjetamisjuhised on ametlikul teadetetahvlil alates 1.juuli 9.00

VÕISTLUSRAJAD
Võistlusrajad on kirjeldatud Purjetamisjuhistes

PUNKTIARVESTUS
M-klassile kehtib boonuspunktisüsteem, mis on kirjeldatud Purjetamisjuhistes. Võistlussõitude arv M-klassile sõltub osalevate võistkondade arvust: kas võistlussõitude arv = võistkondade arv või kaks korda enam.
Kõigile teistele kehtib vähempunktisüsteem, mis on kirjeldatud PVR Lisas A4 ja neile
toimub maksimaalselt 8 sõitu (vt Purjetamisjuhised).

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
Võistlejad osalevad Võistlustel täielikult omal vastutusel (PVR reegel 1: 4, Otsus võistelda). Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii vee peal kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele.

AUHINNAD
Tartu linna meistritele meistrimedalid
Meistritele ja klasside parimatele – auhinnad
Võitjatele TKJ diplomid

TÄIENDAV INFORMATSIOON
Pöörduda: korraldav kogu: Johan Rannast, johan.rannast@meltemi.ee, 5586271
sekretär: Kristiine Roostar, kristiine.roostar@gmail.com, 53000907