Koolitused

Sul on paat, aga pole luba või teadmisi? Korraldame väikelaevajuhtide koolitust.
Väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine vastavalt Veeteede Ameti tunnustamisotsusele nr 35.

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaevana käsitatakse ka 2,5–24-meetrise kogupikkusega veesõidukit, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise või mida renditakse vabaajareisideks või sportimiseks või kasutatakse väikelaevajuhtide koolituseks või esitletakse müügi eesmärgil, kui see veesõiduk ei vea üle 12 reisija (edaspidi väikelaev, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise).

Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistlusjaht ja muu selline), primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, süst, kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ning erikonstruktsiooniga veesõidukit.

Koolituse eesmärk: anda teoreetiline ja praktiline ettevalmistus väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale.

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi, vajadusel lisakonsultatsioonid.

Kursustel õpitakse: väikelaeva ehitus ja hooldus, väikelaeva juhtimine, purjetamisteooria, sõlmed, meteoroloogia, esmaabi veekogul, meresõiduohutus, meretavad, mereside, sisevetel liiklemine, Cevni, Colreg – rahvusvahelised meresõidureeglid, navigatsioon ja lootsindus, seadusandlus, keskkonnakaitse, GPS kasutamine, sõidupraktika nii purje- kui mootorpaadiga.

Sõidupiirkond: meri ja siseveed

Kursus lõpeb eksamiga.

Kursuse edukal lõpetamisel väljastab õppeasutus tunnistuse. Kursuse lõpetanu saab Maanteeameti Liiklusregistri Büroost (endisest ARKist) taotleda eksamiprotokolli alusel väikelaevajuhi tunnistust vastavalt kehtestatud korrale.

Maksumus: 400 eurot
Kokkuleppel võimalik ka individuaalõpe.

Täpsem info ja registreerimine:
E-mail: koolitused@tkj.ee

Koolitaja Martin
tel.: 50 266 25

Koolitusjuht Kristiine
tel.: 53 000 907

Algavad kursused

Tartu Kalevi Jahtklubi ei väljasta tõendeid tulumaksu tagastuseks.