Koolitused

Sul on paat, aga pole luba või teadmisi? Korraldame väikelaevajuhtide koolitust.
Väikelaevajuhtide väljaõppe korraldamine vastavalt Veeteede Ameti tunnustamisotsusele nr 35.

Väikelaev on veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaevana käsitatakse ka 2,5–24-meetrise kogupikkusega veesõidukit, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise või mida renditakse vabaajareisideks või sportimiseks või kasutatakse väikelaevajuhtide koolituseks või esitletakse müügi eesmärgil, kui see veesõiduk ei vea üle 12 reisija (edaspidi väikelaev, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise).

Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistlusjaht ja muu selline), primitiivse konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, süst, kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ning erikonstruktsiooniga veesõidukit.

 

Koolituse eesmärk: anda teoreetiline ja praktiline ettevalmistus väikelaevajuhi tunnistuse taotlejale.

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi, vajadusel lisakonsultatsioonid.

Kursustel õpitakse: väikelaeva ehitus ja hooldus, väikelaeva juhtimine, purjetamisteooria, sõlmed, meteoroloogia, esmaabi veekogul, meresõiduohutus, meretavad, mereside, sisevetel liiklemine, Cevni, Colreg – rahvusvahelised meresõidureeglid, navigatsioon ja lootsindus, seadusandlus, keskkonnakaitse, GPS kasutamine, sõidupraktika nii purje- kui mootorpaadiga.

Sõidupiirkond: meri ja siseveed

Kursus lõpeb eksamiga.

Kursuse edukal lõpetamisel väljastab õppeasutus tunnistuse. Kursuse lõpetanu saab Maanteeameti Liiklusregistri Büroost (endisest ARKist) taotleda eksamiprotokolli alusel väikelaevajuhi tunnistust vastavalt kehtestatud korrale.

Koolitajad:

  • Kaarel Toots (tüürimees, sisevete laevajuht-mehaanik, purjetamistreener II tase, väikelaevajuht, vabatahtlik merepäästja II aste)
    Lõpetanud Eesti Mereakadeemia tüürimehe erialal, töötab tüürimehena. Eesti Jahtklubide Liidu poolt litsentseeritud kohtunik ja võistlusjuht. Omab purjetamistreeneri II taset. Lapsepõlvest saati tegelenud võistluspurjetamisega. Korraldanud erinevaid purjetamis- ja purjelauavõistlusi peakohtunikuna. MTÜ Saadjärve Vabatahtlik Järvepääste asutajaliige.
  • Marge Kohtla (väikelaevajuht, merepääste instruktor, harrastuspurjetaja, vabatahtlik merepäästja II aste)
    Eesti Jahtklubide Liidu poolt litsentseeritud võistlussekretär. Harrastajana tegelenud purjetamisega lapsepõlvest saati, väikelaevajuht. Korraldanud erinevaid purjetamis- ja purjelauavõistlusi ning juhtinud sekretariaadi tööd peasekretärina. MTÜ Saadjärve Vabatahtlik Järvepääste ja MTÜ Võrtsjärve Vabatahtlik Järvepääste asutajaliige.
  • Martin Roostar (väikelaevajuht, harrastuspurjetaja, vabatahtlik merepäästja II aste)
    Tegelenud aastaid purjetamisega, eraettevõtja. Tegev Lodjaseltsi lodjapootsmanina.
  • Külalislektorid

Maksumus: 400 eurot
Kokkuleppel võimalik ka individuaalõpe.

Täpsem info ja registreerimine:
E-mail: koolitused@tkj.ee

Koolitaja Martin
tel.: 50 266 25

Koolitusjuht Kristiine
tel.: 53 000 907

Koolituste kalender 

MTÜ Tartu Kalevi Jahtklubi
MTÜ Saadjärve Vabatahtlik Järvepääste

Tartu Kalevi Jahtklubi ei väljasta tõendeid tulumaksu tagastuseks.