Eetikakoodeks

Tartu Kalevi Jahtklubi on oma tegevuses läbipaistev ja avatud organisatsioon, mis järgib rangelt vabaühenduste eetikakoodeksit, vt http://www.ngo.ee/eetikakoodeks