JAHTKLUBI

Tartu Kalevi Jahtklubi baas asub Tartumaal Tartu vallas Äksi külas Saadjärve kaguosas veekogu Tartu–Jõgeva maantee poolsel kaldal. Tartu on jahtklubi baasist 18,5 km ja Tartu–Jõgeva maantee 0,6 km kaugusel. Saadjärvel on purjetatud aastakümmneid, on korraldatud ja korraldatakse üle-eestilisi ning ka rahvusvahelisi purjeregatte ja jääpurjetamisvõistlusi.

Tartu Kalevi Jahtklubi eesmärkideks on:

  • purjetamise propageerimine, treeningute korraldamine;
  • tasakaalustatud spordialase tegevuse tagamine saavutusspordis ja noortespordis;
  • võistlustest osavõtt;
  • purjetamise arengu kavandamine ning suunamine Lõuna-Eestis;
  • purjetamishuviliste ühendamine, sidemete loomine teiste klubide ja spordiliitudega;
  • purjetamise ja jääpurjetamise võistluste korraldamine;
  • purjetamisalase informatsiooni kogumine ja levitamine;
  • meresõidualaste ja mereohutuse alaste kvalifikatsioonikursuste korraldamine;
  • veespordi võistluste, vabaaja veetmise ja treeningutega seotud taustsüsteemide ja infrastruktuuri loomine ning arendamine
  • turismialased teenused: majutus, toitlustus, transport.